Vluchtelingenwerk

De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in Roosendaal. We begeleiden hen bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Daarnaast geven we voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.

VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. Ben je benieuwd wat we allemaal doen voor vluchtelingen? In de video zie je wat onze vrijwilligers allemaal doen. De infographic geeft daarnaast een beeld van onze werkzaamheden. (https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/wat-wij-doen-beeld)