Social Klus en Roosendaal voor elkaar

Social Klus is een organisatie die met inzet van vrijwilligers ondersteuning biedt aan mensen die wat extra hulp nodig hebben. Het motto is “Want alles is een sociale klus”. De vrijwilligers bieden bijvoorbeeld ondersteuning bij allerlei andere praktische zaken, zoals klussen in en om het huis, tuinieren en digitale ondersteuning.

Je kunt als vrijwilliger ook een maatje zijn voor iemand die op zoek is naar contact met anderen voor een praatje, een wandelingetje of een uitje. Dit kan ook voor of door jongeren zijn.

Social Klus is beheerder van de vrijwilligerscentrale Roosendaal voor Elkaar, hier komt al het vraag & aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk bij elkaar. Via de link https://www.roosendaalvoorelkaar.nl/, vind je allerlei vrijwilligersactiviteiten en vacatures in Roosendaal waar een vraag is naar extra inzet. Hier kun je ook kijken wat bij jou het beste past.
Zo deed #Youthgoals mee aan de ‘Stel je voor Campagne’ in de Week tegen de eenzaamheid (koffie uitdelen op station en eenzaamheid bespreekbaar maken).

Ook organiseert Social Klus het nationale Jeugdontbijt eens per jaar om gezonde voeding voor de jeugd de stimuleren. En Social Klus is betrokken bij Parels Roosendaal, hierin worden jongeren geholpen hun talent te ontdekken of verder te ontwikkelen.

Via Roosendaalse Vrienden, een online Facebook vriendschappenplatform, wordt gewerkt aan eenzaamheidpreventie. Bijvoorbeeld door het opzetten van evenementen om vriendschappen op te bouwen. Dit is voor inwoners van de gemeente Roosendaal vanaf 18 jaar.

Heb je zelf een goed idee om voor anderen iets te betekenen en/of een mooi evenement op te zetten? Dan staat Social Klus open voor een gesprek om je te ondersteunen bij een goed maatschappelijk relevant idee!