Humanitas logo

Humanitas

Humanitas West Brabant West heeft in 2020 op verzoek van Curio en de gemeente het initiatief genomen om Kletsmaatjes in het aanbod op te nemen. Kletsmaatjes is een landelijke tool opgestart door de organisatie “Het begint met Taal” om daar waar fysiek contact niet meer mogelijk was door COVID-19 dit digitaal mogelijk te maken. In eerste instantie bedoeld om de luister-  en spreekvaardigheid op alle niveaus te verbeteren. Aansluitend ook als middel dat jongeren het gesprek met elkaar aan kunnen gaan.
Humanitas WBW heeft van “Het begint met Taal” toestemming om Kletsmaatjes lokaal uit te voeren. Kletsmaatjes gaat volledig digitaal. Het is de bedoeling dat de vrijwilliger minimaal een keer per week een gesprek voert van een uur met de deelnemer. Dit gedurende 26 weken. In deze periode wordt digitaal gerapporteerd en geëvalueerd. Het is een laagdrempelige manier om spreek- en luistervaardigheid te verbeteren en/of contact met elkaar te hebben.