CultuurCompaan

Regelmatig organiseren wij of zijn wij betrokken bij culturele projecten in het sociaal-maatschappelijke veld. Denk aan een community art-project in een wijk, kunstprojecten met ouderen of voor kwetsbare doelgroepen. We proberen zo veel mogelijk verschillende doelgroepen binnen de gemeente Roosendaal – dus alle wijken en dorpen – te bereiken, betrekken en samen te brengen.

Kijk voor meer informatie op www.cultuurcompaan.nl