CultuurCompaan

Regelmatig organiseren wij of zijn wij betrokken bij culturele projecten in het sociaal-maatschappelijke veld. Denk aan een community art-project in een wijk, kunstprojecten met ouderen of voor kwetsbare doelgroepen. We proberen zo veel mogelijk verschillende doelgroepen binnen de gemeente Roosendaal – dus alle wijken en dorpen – te bereiken, betrekken en samen te brengen.

Kijk voor meer informatie op www.cultuurcompaan.nl

Nationale Jongerenherdenking Roosendaal – CultuurCompaan. Centraal staat dat we de traditie van herdenken willen blijven doorgeven aan jongeren. Dit doen we door het een evenement te laten zijn georganiseerd door jongeren, voor jongeren en met jongeren.