Brandveilig leven Roosendaal

Brandveilig Leven Roosendaal is een zelfstandig vrijwilligersteam (burgerparticipatie), dat zich belangeloos inzet en ondersteund wordt door de Gemeente Roosendaal en Brandweer MWB.

Ons doel is om door kennisoverdracht bij bewoners het risicobewustzijn bij brand te vergroten en een preventief handelingsperspectief te bieden. Ook willen we bij die bewoners de verantwoordelijkheid en de zelf(samen)redzaamheid vergroten.

Wij werken volgens een jaarlijks vastgesteld Werkplan/Werkprotocollen en willen onze doelstelling bereiken door:

Het genereren van bekendheid door deel te nemen aan lokale evenementen, gebruik te maken van sociale media, relatiebeheer op te starten met bewonersplatforms, verenigingen van eigenaren, buurt/bewoners/huurdersverenigingen en andere toekomstige ketenpartners;
Het verzorgen van Home Safety Checks via een rondgang door de woningen aan de hand van de controlelijst uit de folder Brandveilig Wonen;
Het geven van voorlichting aan bewonersplatforms, verenigingen van eigenaren, buurt/bewoners/huurdersverenigingen e.d.

Heb jij een idee om via #YouthGoals Roosendaal veiliger te maken? Of heb je wellicht een idee om een activiteit te organiseren? Wij denken graag met je mee!