#YouthGoals biedt jongeren perspectief!

#YouthGoals biedt jongeren de kans om de beste versie van zichzelf te leren kennen door middel van een Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Deze MDT is door de informele manier van leren en de praktijkgerichte aanpak een mooie aanvulling op school. Bovendien zorgt de samenwerking tussen onderwijs, gemeente en jongerenwerk voor minder schooluitval. Dit helpt om te voorkomen dat jongeren in zorgelijke situaties belanden. De ontmoeting met anderen verkleint de kloof tussen jong en oud en tussen jongeren van verschillende opleidingsniveaus. Daarmee bevordert deze MDT een samenleving waarin iedereen ertoe doet en iedereen kan meedoen. 

Werving en begeleiding #ChangeMakers

De werving van nieuwe ChangeMakers vindt plaats bij deelnemende scholen zodat jongeren tussen 14 en 27 jaar de MDT kunnen verbinden aan een schoolproject zoals het profielwerkstuk of wat valt onder een maatschappelijke stage.

#YouthGoals verzorgt een presentatie op de scholen in de klassen die in aanmerking komen voor een MDT. Op deze manier worden jongeren geprikkeld om zich op te geven voor #YouthGoals. Na de aanmeldingsprocedure start het avontuur. Het MDT traject duurt maximaal 6 maanden met een inzet van 80 uur. De projecturen op school en bijeenkomsten met YouthCoaches zijn inclusief. De deelnemers krijgen een vergoeding van €2,75 per uur voor de uren die zij buiten schooltijd besteden aan het project. Hiervoor wordt een vrijwilligersovereenkomst opgemaakt door WijZijn Traverse Groep.

YouthCoaches van #YouthGoals begeleiden jongeren tijdens het traject. Zij nemen deel aan drie bijeenkomsten:

  1. Kickoff bijeenkomst

> Tussen de Kickoff en de Skillz bijeenkomst worden er wekelijks workshops aangeboden waarin de YouthCoaches aandacht besteden aan onderwerpen die van toepassing zijn in het MDT traject. Denk hierbij aan Mindset, Hart voor je wijk of Talentontwikkeling. Jongeren worden door middel van een MDT-magazin, gastlessen en bezoeken in contact gebracht met organisaties en bedrijven zodat ze een bewuste keuze kunnen maken voor de MDT-plek waar ze aan de slag gaan. Per onderwijs instelling maakt #YouthGoals een aangepast programma op voorwaarde dat er een redelijk aantal jongeren kunnen deelnemen.

  1. Skillz bijeenkomst
  2. Finale

Samenwerking scholen

In overleg met een vaste contactpersoon van de school wordt besproken:

  • Wat nodig is om de Maatschappelijke Diensttijd zo goed mogelijk aan te sluiten bij het curriculum, Bij voorkeur wordt aangesloten bij een project wat gekoppeld wordt aan een MDT zoals activiteitenweken, bedrijfsstage, snuffelstage of een profielwerkstuk.
  • Hoe de werving wordt vorm gegeven en de samenwerking gedurende het MDT traject van de leerlingen.
  • Waardering van jongeren samen met #YouthGoals
  • #YouthGoals belegt drie keer per half jaar een overleg met de werkgroep, waarin docenten en leerlingen deelnemen, waarin besproken wordt hoe de samenwerking verloopt.

Deelnemende scholen