Is uw organisatie #YouthGoals-proof?

Organisaties die deelnemen aan #YouthGoals bouwen een netwerk op van betrokken jongeren in Roosendaal die mogelijk ook na hun Maatschappelijke Diensttijd (MDT) vrijwilligerswerk willen doen. Verder is deze MDT door de informele manier van leren en de praktijkgerichte aanpak een mooie aanvulling op school. Bovendien zorgt de samenwerking tussen onderwijs, gemeente en jongerenwerk te voorkomen dat jongeren in zorgelijke situaties belanden. De ontmoeting met anderen verkleint de kloof tussen jong en oud en tussen jongeren van verschillende opleidingsniveaus. Daarmee bevordert deze MDT een samenleving waarin iedereen ertoe doet en iedereen kan meedoen. 

MDT-werkplekken  

#YouthGoals kan niet bestaan zonder samenwerking met partners uit Roosendaal. Samen met onder andere opbouwwerkers, jongerenwerkers, vrijwilligersorganisaties, ondernemers, buurthuizen maken we ons sterk om de dromen en wensen van de jongeren te realiseren. MDT heeft aantoonbare meerwaarde voor maatschappelijke organisaties. Het is een uitgelezen traject om nieuwe inzichten op te doen en het creëert nieuwe aanwas voor het vrijwilligersbestand. Op deze manier bouwt #YouthGoals een netwerk op van MDT-werkplekken voor jongeren. Deze ervaringsplek biedt de jongeren:

  • Introductie op de werkplek
  • Toegang tot de doelgroep
  • Faciliteiten voor de activiteiten
  • Aansluiting op de behoeftes van de doelgroep
  • Begeleiding en toezicht op de doe-werkplek/activiteit
  • Terugkoppeling voortgang van het project

#YouthGoals wil jongeren meer perspectief bieden juist nu in coronatijd. Jongeren worden geacht zich te houden aan de RIVM richtlijnen en maatregelen die gelden op school en bij de MDT-werkplek.

Begeleiding #YouthGoals

YouthCoaches van #YouthGoals begeleiden jongeren tussen de 14 en 23 jaar bij het MDT-traject. De werving vindt plaats bij deelnemende scholen zodat jongeren de MDT kunnen verbinden aan een schoolproject zoals het profielwerkstuk. In het voorjaar van 2021 start #YouthGoals met een samenwerking met het Jan Tinberge College en Omo scholengroep Tongerlo in Roosendaal. Het streven is om in het najaar van 2021 ook andere scholen in de regio te benaderen zoals mbo- en hbo-opleidingen. Het MDT-traject duurt maximaal 6 maanden met een inzet van 80 uur.  De projecturen op school en bijeenkomsten met YouthCoaches zijn inclusief. Jongeren krijgen een vergoeding van 2,75 euro per uur voor de uren die zij buiten schooltijd besteden aan het project. Hiervoor wordt een vrijwilligersovereenkomst opgemaakt door WijZijn Traverse Groep.

YouthCoaches van #YouthGoals gaan met de jongeren op zoek naar hun talenten, ideeën en interesses en werken deze uit in een haalbaar projectplan. Aanvullend worden jongeren workshops aangeboden voor het bijbrengen van skills op het gebied van organiseren, communiceren en samenwerken. De coaches zorgen voor een passende match met organisaties in Roosendaal. Het traject wordt afgesloten met een certificaat.

Deelnemende organisaties en partners

Organisaties met een * bieden op dit moment leuke MDTwerkplekken en/of opdrachten aan.

Geef uw organisatie op als MDTwerkplek!

#YouthGoals is op zoek naar organisaties die een MDTwerkplek bieden of openstaan voor nieuwe ideeën die jongeren aandragen of vanuit de samenwerking met #YouthGoals ontstaan. Het gaat niet alleen om concrete “meedoe” activiteiten. Denk ook aan (online) ondersteuning door jongeren onderling in coronatijd, onderzoeken, advisering, jongerenpanels, het benaderen van bedrijven of ondernemers etc. Het gaat om een maatschappelijke bijdrage op projectbasis aan thema’s op het gebied van duurzaamheid, media en cultuur, natuur en dier, onderwijs en educatie, sport, politiek en bestuur, zorg en welzijn.

Naast het bieden van een concrete MDTwerkplek zijn we ook op zoek naar andere mogelijkheden om jongeren te activeren zoals het doen van belevingsonderzoek, werving sponsoren, online of digitale ondersteuning of input aanleveren vanuit jongeren perspectief voor beleidsvorming, een project of activiteit. Kortom wil jij je activiteit, onderneming of project YouthProof maken, dan heeft #YouthGoals de jongeren die hier aan bij kunnen dragen.

MDT is een landelijke initiatief gesubsidieerd door ZONMW. Voor meer informatie en voorbeelden van MDT ervaringen zie: www.doemeemetmdt.nl